Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy, Wymiany i Reklamacje

Szanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak w realizacji zamówienia i nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu.

Nie ma jednak powodów do zdenerwowania! Nasza firma szanuje Twoje prawa. Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

 

 

1) INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (F.H.U Patryk Zieliński, Wałowa 45, 88-100 Inowrocław) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Wyjątek stanowią zamówienia dla których została wybrana płatność przy odbiorze, wówczas zwrotu środków dokonujemy na konto podane w formularzu odstąpienia od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Instrukcja dokonania POPRAWNEGO zwrotu towaru : 

1. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy. W tym przypadku możecie Państwo skorzystać z naszego wzoru formularza, który można pobrać tutaj : Formularz zwrotu
W przypadku braku możliwości wydrukowania formularza możecie Państwo odręcznie napisać na czystej kartce informacje zgodnie z naszym wzorem formularza. 
Warunkiem koniecznym do zwrotu jest również odesłanie dowodu zakupu (paragon, faktura) który jest dołączany do każdego zakupu. 

2. Następnie należy skompletować przesyłkę, zwracane produkty muszą być nowe i nieużywane z oryginalnymi metkami. Zapakowane w taki sposób aby dotarły do nas w bezpieczny sposób. 

3. Po upewnieniu się, że spełniłeś wszystkie wyżej wymienione warunki i w paczce znajduje się formularz, dowód zakupu oraz zwracane produkty wyślij paczkę na nasz adres : 

Patshop
ul. Wałowa 45
88-100 Inowrocław

Odsyłając do nas przesyłkę zalecamy do korzystania z usług firm kurierskich lub nadawanie paczek z potwierdzeniem nadania.

NIE PRZYJMUJEMY PACZEK NADAWANYCH DO NAS ZA POBRANIEM !!!

4. Zwrotu należności dokonujemy na podany w formularzu numer konta w możliwie najszybszym czasie, ale nie później niż do 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki zwrotnej. 

 

2) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMIANY TOWARU

Nie trafiłeś z rozmiarem, kolorem, a może fasonem ? Skorzystaj z wygodnej i szybkiej wymiany towaru. 

W pierwszej kolejności skorzystaj z kreatora zwrotu i odeślij wymieniane towary. Jednocześnie złóż nowe zamówienie na to co chcesz kupić w zamian.  

Jeżeli chcesz aby po rozpatrzeniu zwrotu pieniądze za odesłany towar automatycznie opłaciły nowe zamówienie podczas dokonywania zwrotu wybierz "zwrot na saldo" 

Jeśli zależy Ci na czasie złóż i opłać nowe zamówienie, a podczas dodawania zwrotu wybierz zwrot środków na Twoje konto.

Takie rozwiązanie daje Ci pełną kontrolę i pozwala przeprowadzić operację szybko i sprawnie. 

 

3) INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

 

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;

  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

  4. żądać usunięcia wady.

Staramy się z całych sił, aby oferowane przez nas produkty były najwyższej jakości oraz wolne od wad fizycznych i prawych. Jeżeli jednak zakupiony przez Ciebie produkt nie spełnia tych wymagań, jesteś uprawniony do zgłoszenia reklamacji.Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa każdy produkt zakupiony w naszym sklepie jest objęty 2-letnią rękojmią.

W celu zgłoszenia reklamacji możesz skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego

 

Jak zgłosić reklamację ? Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu możesz złożyć:

1) Bezpośrednio w sklepie stacjonarnym - w tym celu weź ze sobą reklamowany produkt, dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT) i na miejscu dopełnimy wszelkich formalności. 

2) Drogą wysyłkową na adres: Patshop, ul. Wałowa 45, 88-100 Inowrocław. Do paczki włóż reklamowany produkt, dowód zakupu oraz wypełniony formularz reklamacyjny. Pamiętaj nie odbieramy przesyłek wysłanych za pobraniem. 

W każdym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki z reklamowanym produktem do Działu Reklamacji.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania wyślij e-mail na adres: sklep@patshop.pl

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR. PLATFORMA ODR.

Pamiętaj, że będąc konsumentem możesz skorzystać także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą przez:
a) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub
b) przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.
2. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).
3. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ust. 2, wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
4. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w ust. 3, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
5. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).
6. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

pixel